SAFETY FIRST.

Reguli generale de utilizare a trambulinelor

Vârsta minimă de acces în parcul de trambuline este 3 ani. Vârsta minimă recomandată de acces pe trambulinele olimpice este de 10 ani. Între orele 19:00 şi 21:00 accesul în parcul de trambuline este dedicat persoanelor peste 14 ani. Sâmbătă-duminică între orele 10:00 – 11:00, accesul în sală este dedicat exclusiv copiilor între 3 și 7 ani.

Greutatea maximă a săritorului este 300 kg.

Toate persoanele care folosesc trambulinele trebuie să completeze Acordul de participare. Pentru minorii sub 16 ani Acordul de participare trebuie completat de un părinte sau tutore legal.

Accesul pe trambuline este permis doar cu șosetele antiderapante Jumping House.

Este absolut interzisă săritura dublă. Săritura dublă reprezintă rotirea în aer de două ori consecutiv în cadrul aceluiași salt.

Este interzis alergatul, staționarea, îmbrâncitul sau șezutul pe trambuline, cățăratul pe pereții trambulinei.

Drogurile sau alcoolul sunt interzise. Nu utilizați o trambulină atunci când vă aflați sub influența alcoolului sau a drogurilor. De asemenea, sunt interzise guma de mestecat, alimentele și băuturile în perimetrul trambulinei.

Purtați îmbrăcăminte corespunzătoare. Evitați fermoare, curele, bijuterii de mari dimensiuni și alte obiecte care atârnă. Atunci când este posibil, îndepărtați ochelarii și protezele auditive, bijuteriile și accesoriile.

Participanții trebuie să utilizeze toate echipamentele într-un mod sigur și responsabil. Accesul la echipamente este restricționat pentru cei care nu îndeplinesc cerințele minime de vârstă/nivel certificat de salt.

Fiți atent și luați în considerare persoanele din jurul dumneavoastră. Săriți cu oameni care au o constituție fizică similară dumneavoastră.

Evitați manevrele periculoase! Le puteți efectua pe propriul risc doar dacă aveți suficientă îndemânare pentru a evita să vă răniți pe dumneavoastră sau alte persoane.

Nu vă cățărați pe plasele de protecție și nu atingeți coșul de baschet.

Este recomandată efectuarea săriturilor pe mijlocul trambulinei, altfel se pot produce răni prin lovirea ramei. Nu săriți direct pe suportul de siguranță.

Circulația necorespunzătoare de la trambuline până la zonele de terase sau platforme poate duce la ruperea gleznelor sau alte leziuni. Vă rugăm să nu alergați de la trambulină la zonele de terase.

Săritura cu un obiect străin poate crește, de asemenea, riscul de a vă răni. Aceste obiecte includ chei, telefoane sau aparate foto.

Acordați atenție celor din jur în orice moment, pentru a evita coliziunea cu alte persoane care sar pe trambulină.

Avertisment: Nerespectarea regulilor de mai sus poate duce la vătămări corporale grave, paralizie sau deces.

Lista de mai sus nu este exhaustivă și nu cuprinde toate activitățile care pot duce la vătămări corporale. Vă rugăm să consultați un medic înainte de sărituri cu privire la toate afecțiunile medicale, inclusiv, dar fără a vă limita la: astm, diabet, sarcină etc.

REGULAMENT INTERN DE FUNCȚIONARE JUMPING HOUSE.

ASPECTE INTRODUCTIVE. CONDIȚII PREALABILE.

Jumping House – Skyland Park SRL este un club dedicat activităților de recreere, amuzament si sport. Scopul nostru este să oferim servicii de calitate pentru activitatile desfasurate in parc. Pe lângă zona sa de trambulină, Jumping House – Skyland Park SRL include un număr mare de evenimente de noutate imaginative și interesante. Acestea includ, dar nu sunt limitate la trambuline, cos de baschet, perete de catarat, groapa cu bureti, trambuline olimpice, parkour, traseu ninja, spider wall. Există o zonă de relaxare pentru părinți de unde se poate observa zona de trambuline.

Pe parcursul prezentului Regulament Intern de Funcționare, oriunde sunt menționate sintagmele „Jumping House”, „parcul de trambuline”, „noi”, acestea vor fi interpretate ca facând referire la societatea Skyland Park SRL, cu sediul in Cluj Napoca Str. Eremia Grigorescu, nr. 118/2, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/103/2019 și având Codul Unic Identificare RO40417679. Orice participant la activitățile desfășurate de Skyland Park în cadrul locației Jumping House din Cluj – Napoca, str. _Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, este considerat a fi un „Participant” în sensul prezentului Regulament.

Fiecare Participant va respecta întocmai regulile indicate:

 • Pe pagina de internet www.jumpinghouse.ro
 • În cuprinsul Regulamentului Intern de Funcționare,
 • În cuprinsul documentului Termeni și condiții,
 • Prin afișare în Locația Jumping House,
 • În curpinsul instructajului video luat la cunoștință de orice participant la activitățile Jumping House,
 • Indicate de catre reprezentanții Jumping House,

Incalcarea acestor reguli da dreptul Skyland Park sa aplice sancțiunea întreruperii imediate a accesului în Locația Jumping House și interdicția de a participa în viitor la activitățile desfășurate de către noi. Toate astfel de reguli, politici, proceduri, fac parte integrantă din prezentul Regulament Intern de Funcționare.

Obiectivul Jumping House este de a oferi distracție, emoție, provocare și activitate fizică variind de la moderat până la viguros – în funcție de dorința participantului. În timp ce Jumping House oferă multe avantaje pentru participant, activitățile desfășurate la Jumping House, ca toate activitățile fizice, implică unele riscuri inerente (riscuri care nu pot fi eliminate fără a schimba natura activității). Jumping House simte că este important ca participantul adult (sau participantul minor și părinții sau tutorele) înțeleg riscurile inerente ale activităților desfășurate la Jumping House. Doar persoanele care sunt apte fizic şi au primit acordul medicului ar trebui să execute activitățile desfășurate în cadrul Jumping House. Toate activitățile desfășurate de către participanți în cadrul Locației Jumping House se desfășoară pe propriul risc al participanților.

REGULI GENERALE

 1. Toţi clienţii trebuie să fie înregistraţi la recepţie la intrarea în Locație. Participantii au acces în Locație doar pe baza unui bilet de intrare cumparat la receptie sau in baza abonamentelor sau cardurilor de participant care trebuie prezentat la fiecare vizită în club. Minorii (persoanele sub 18 ani) vor fi însoțiți de către părinți la prima vizită la Jumping House, care își vor da acordul scris pentru fiecare dintre copiii minori. Ulterior, minorii vor prezenta Acordul de participare semnat de către părinți.
 1. Participantii sunt obligați să își depoziteze toate gențile, accesoriile vestimentare (curele, bijuterii ascuțite, ceasuri etc.) și bunurile personale din buzunare (ex. chei, telefoane, portmonee etc.) în dulapurile special amenajate pentru participanții la activitățile Jumping House. Accesul în zona de trambuline este strict interzis cu obiectele descrise anterior. Jumping House nu poate fi făcut responsabil pentru bunurile personale din Locația Jumping House (vestiare, zona de trambuline, zona de supraveghere și relaxare etc.).
 1. Accesul în zona de trambuline este permis numai unui număr de maxim 30 persoane odată și numai după vizionarea video-ului /citirea regulamentului care cuprinde Regulile de Siguranță ale zonei de trambuline.
 1. Accesul în zona de trambuline este permis doar participantilor care au o îmbrăcăminte comodă (ex. trening, tricou, pantaloni scurţi adecvaţi sălilor de antrenament) adecvată mișcărilor și activităților desfășurate de Jumping House și încălțăminte constând în șosetele speciale achizitionate de la Jumping House. Este interzisă intrarea participantilor şi/sau a altor persoane în zona de trambuline cu pantofi de stradă.
 1. Vestiarul şi cheia de la vestiar pot fi utilizate de către participanti numai pe parcursul unei singure intrări în incinta Locației. Participantilor le este interzis să depoziteze peste noapte obiecte personale în vestiarele Jumping House.Participantii îşi pot păstra toate bunurile personale închise în vestiare și vor păstra cheia în siguranță asupra lor. Participantii sunt singurii responsabili pentru bunurile personale, care rămân în paza și custodia acestora pe toată durata șederii în Locația Jumping House. Toate vestiarele se vor goli după utilizare. Jumping House își rezerva dreptul de a goli vestiarele la sfârșitul fiecărei zile lucrătoare, în funcție de programul comunicat, când vestiarele se vor deschide automat. Bunurile personale sau orice alte bunuri găsite în vestiare, vor fi păstrate într-o pungă de plastic sigilată, într-un spațiu de depozitare. Nicio clauză din prezentul Regulament Intern de Funcționare și nicio acțiune sau declarație a vreunui prepus participant la activitatile Jumping House nu va fi interpretată ca o obligație a Jumping House de a asigura paza bunurilor personale ale Participantului ori ca o preluare în custodie ori depozit a acestora, sens în care Jumping House este exonerată de orice răspundere pentru pierderea, deteriorarea (totală sau parţială) sau pentru furtul bunurilor personale ale participantilor, pe perioada cât aceştia se află în incinta Locației.
 1. Participantii sunt obligați să aibă un comportament respectuos, amabil și adecvat unii faţă de ceilalţi în vederea evitării oricăror situații neplăcute în urma cărora ar putea surveni daune morale sau fizice (violenţă fizică, insulte, afectarea emoţională a celorlalți participanți).
 1. Participantii sunt obligați să semnaleze reprezentanților Jumping House orice aspect nefiresc sau care afectează siguranța și buna desfășurare a activităților identificat în cadrul Locației. De asemenea, participantii sunt îndrumați să semnaleze reprezentanților Jumping House orice eveniment ce implică ameţeală, lipsa de aer, senzaţie de leşin, și să oprească instant orice activitate fizica intensă.
 1. Sunt interzise fotografierea şi filmarea fără aprobarea reprezentanților Jumping House
 1. Convorbirile telefonice sunt interzise în incinta zonei de trambuline.
 1. Accesul în Locația Jumping House este interzis persoanelor aflate sub influența alcoolului sau a substanțelor stupefiante, substanţelor stimulante sau a medicaţiei antidepresive, precum și a persoanelor aflate sub tratament sau care suferă de afecțiuni medicale și care nu au primit acordul medicului.
 1. Fumatul este interzis în Locația Jumping House (inclusiv fumatul cu dispozitive electronice). Fumatul şi folosirea tutunului nu sunt permise în incinta Locației Jumping House. Accesul în cadrul Locației Jumping House sub influența alcoolului, drogurilor, stimulentelor, sedativelor / substanțelor halucinogene sau substanțelor ilegale sau unor altor asemenea substanțe sau consumul acestora în cadrul Locației, precum și comercializarea/vânzarea acestora, este interzisă. Participantii sunt informați prin prezentul de faptul că activitățile desfășurate în cadrul Jumping House sub influența unor asemenea substanțe pot afecta capacitatea Participantului de a desfășura activități sportive sau de a folosi oricare dintre facilitățile existente în Locație și pot avea consecințe deosebit de grave asupra sănătății lor.
 1. Nu este permis accesul în Locație după ora închiderii. În acest sens, participantii au obligația de a verifica orarul Juming House și orice eventuale modificări intervenite datorită evenimentelor private sau a unor cauze diverse. Nu este permis accesul participantilor în zonele destinate exclusiv personalului Jumping House.
 1. Este interzisă intrarea Participantilor sau a oricăror persoane cu produse alimentare în caserole / sau alte recipiente ori cu pahare sau să își prepare mâncare în cadrul Locației Jumping House, cu excepția celor procurate din cadrul Jumping House și care se vor servi exclusiv în aria special amenajată.
 1. Participantilor li se interzice utilizarea în Locația Jumping House a  unui limbaj neadecvat sau ofensator precum și orice tip de violenţă fizică şi/sau verbală, atât faţă de ceilalţi Participanti cât şi faţă de personalul Jumping House. Participantii care sunt nemulțumiţi de serviciile Jumping House le este recomandat să se adreseze personalului Jumping House sau să redacteze o reclamație către adresa jump@jumpinghouse.ro.
 1. Constituie încălcări ale Regulamentului Intern de Funcţionare, ale Termenelor și Condițiilor și ale politicilor interne, regulilor și procedurilor, următoarele acţiuni sau omisiuni:
 • încălcarea regulilor de acces în Locație,
 • încălcarea regulilor privind accesul copiilor,
 • nerespectarea orelor de program,
 • folosirea unui limbaj neadecvat, ofensator,
 • fumatul în incinta Locației,
 • încălcarea reguilor de securitate și conduita în cadrul zonei de trambuline,
 • efectuarea de sărituri duble,
 • comportamentul neadecvat, violenţa fizică sau verbală față de celelalte persoane prezente în Locație, indiferent de calitatea acestora,
 • nerespectarea regulilor referitoare la igienă şi curăţenie,
 • deţinerea şi/sau folosirea armelor de foc, cu gaz, electroşocuri precum şi orice fel de arme,
 • utilizarea oricăror forme de violenţă,
 • efectuarea de fotografii şi/sau înregistrări video în incinta Jumping House, fără acordul prealabil al Jumping House,
 • folosirea în mod necorespunzător a echipamentelor din zona de trambuline, precum şi orice alte acţiuni și/sau omisiuni/încălcări care sunt calificate de către conducerea Jumping House ca fiind încălcări ale prezentului Regulament.
 1. Jumping House nu va fi responsabilă pentru eventualele accidentări sau vătămări de orice natură a Participantilor în interiorul Locației.
 1. Orice sugestie, reclamație, plângere, sesizare sau solicitare din partea Participantilor (“Cererea”) se va formula în scris și se depune la recepția Locației Jumping House în cel mult 15 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului. Cererea va trebui să conţină obligatoriu următoarele elemente: numele şi prenumele persoanei care adresează plângerea/denumirea, în cazul persoanei juridice; calitatea acestuia (numai dacă persoana care semnează plângerea este împuternicit al unei alte persoane ori reprezentant al unei persoane juridice); datele de identificare: domiciliu, CNP, serie şi număr de buletin, în cazul persoanei fizice/ sediu social, cod unic de identificare, număr de înregistrare în Registrul Comerţului, în cazul persoanei juridice; descrierea completă a evenimentului precum şi data când s-a produs şi, dacă este cazul, ora la care s-a produs; adresa completă şi corectă la care răspunsul Jumping House va fi expediat; data întocmirii; semnătura persoanei care adresează Cererea (şi ştampila dacă este vorba de o persoană juridică). Toate Cererile adresate vor fi soluționate în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora în evidențele Jumping House. Jumping House îşi rezervă dreptul de a refuza soluţionarea Cererii dacă oricare dintre elementele de mai sus lipsesc. Jumping House nu garantează soluţionarea favorabilă a Cererilor.