Skyland Park SRL prin Jumping House desfășoară în spațiul situat în Cluj Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr 2-4, jud. Cluj, activități sportive și de divertisment de tip parc de distracții cu trambuline (denumite în continuare ”activități”), cu zonă de trambuline, groapă de bureți, trambuline olimpice, panou de cățărat, coșuri de basket, traseu ninja, perete spider wall, snack-bar, cafenea, zonă de relaxare pentru părinți, spațiu pentru petereceri și evenimente private.

Obiectivul Skyland Park – Jumping House este de a oferi distracție, emoție, provocare și activitate fizică cu dificultate de la moderat până la dificil - în funcție de dorința Participantului. În timp ce Jumping House oferă multe avantaje pentru participanti, activitățile, ca toate activitățile fizice, implică unele riscuri inerente. Jumping House simte că este important ca Participantii să înțeleagă și să conștientizeze riscurile inerente ale activităților din Jumping House.

Aceste activități se desfășoară în conformitate cu Regulamentul intern iar semnatarul prezentului Acord de participare (denumit în continuare ”Acordul”) își manifestă intenția de a participa la activitățile indicate mai sus declarând că își asumă în totalitate următoarele:

I. STAREA FIZICĂ A PARTICIPANTULUI
Participantul înțelege că persoanele implicate în activitățile desfășurate în cadrul Jumping House trebuie să aibă o condiție fizică bună raportat la vărsta, sexul și înălțimea lor. asumându-și faptul că această cerință este respectată. Printre situațiile care pot cauza neplăceri în timpul practicării activităților se numără, fără a se limita la: leșin, amețeli, pierderi de cunoștință, hipertensiune, bronșită cronică, astm sever, febră reumatică, pneumotorax, afecțiuni ale ficatului sau plămânilor, afecțiuni ale tiroidei, glandelor suprarenale sau alte afecțiuni ale glandelor, afecțiune cronică a oaselor sau artrită, afecțiuni sangvine, anemie severă, boală cronică a urechilor sau sinusurilor, rănire severă la cap, orice afecțiune care trebuie tratată regulat din punct de vedere medicamentos. Participantul înțelege că este responsabil în cazul în care suferă vreuna dintre aceste afecțiuni.

În acest sens, participantul declară că:
- Este apt din punct de vedere fizic și mental să participe în toate activitățile desfășurate de Jumping House fără ajutor sau asistență;
- Este conștient de faptul că aceste activități necesită un grad de îndemânare și coordonare fizică;
- Nu se află sub influența alcoolului sau a narcoticelor și că nu suferă de vreo afecțiune care poate duce la circumstanțe periculoase pentru el sau pentru orice alte persoane implicate, în timpul practicării activităților;
- Nu ia medicamente sau substanțe, pe bază de prescripție medicală sau de altă natură, care ar putea afecta capacitatea de a participa la activități;
- Nu are o dizabilitate fizică sau mentală care ar putea afecta capacitatea de a participa la activități, sau în cazul în care are astfel de dizabilități, acestea au fost sau sunt tratate cu succes, astfel încât nu prezintă niciun risc previzibil;
- Își asumă riscurile tuturor afecțiunilor medicale (spre exemplu: astm, diabet, anafilaxie, boli de inimă);
- În situația în care este necesară autorizația medicală pentru desfășurarea activităților, Participantul se angajează să o obțină și să o prezinte înainte de participare;

II. CONDUITA PARTICIPANTULUI
Privitor la conduita pe care Participantul trebuie să o aibă pe toată durata participării la activitățile din cadrul Jumping House, acesta se obligă să respecte următoarele:
- Să informeze imediat Jumping House dacă acesta vede o conduită sau o stare a vreunui echipament sau instalație care îi pune în pericol pe el sau pe alți participanti;
- Să încerce doar activități pe care Participant se simte capabil să le efectueze în siguranță;
- Să înceteze orice activitate în situația în care există orice fel de disconfort (de exemplu: leșin, dificultate în respirație, anxietate ridicată sau dureri în piept);
- În caz de nerespectare a regulilor prevăzute în prezentul Acord, Participantul va fi îndrumat să înceteze activitatea și să vizualizeze din nou videoclipul de siguranță/sau să parcurgă regulamentul intern de funcționare în cadrul parcului;
- După vizionarea videoclipului de siguranță/citirea regulamentului acceptă să respecte toate regulile de siguranță;
- În cazul în care încalcările sunt repetate, sancțiunea va fi întreruperea imediată a accesului în Locația Jumping House și interdicția de a participa în viitor la activitățile desfășurate de către Jumping House;

III. RISCUL PARTICIPĂRII LA ACTIVITĂȚI Jumping House aduce în atenția Participantului faptul că există mai multe categorii de riscuri inerente:
1. Riscurile generale de activitate includ, dar nu se limitează la: aterizare incorectă pe trambulina, spumă sau bureți, deplasare și cădere peste obstacole, alunecare pe scări, cădere pe scări, coliziune cu obiecte staționare, coliziune cu alți participanti și pierderea echilibrului care a provocat lovirea echipamentului;
2. Riscurile legate de trambulină includ, dar nu se limitează la: lovirea unui metal descoperit sau a unei alte părți solide a trambulinelor, aterizare incorectă, încercarea acțiunilor/mișcărilor interzise, ciocnirea cu alți participanti, și aterizarea pe suprafețele vecine dure, precum și pe suprafețele mate și/sau rigide;
3. Riscurile legate de echipamente includ, dar nu sunt limitate la: defectarea echipamentului sau orice alt tip de echipament sau pericol cunoscut sau necunoscut;
4. Riscurile spectatorilor includ, dar nu se limitează la: alunecări, împiedicări, căderi, ciocniri cu obiecte sau alte persoane, colaps de locuri, rănire de la intrarea în zona interzisă sau apropierea prea mare de alți participanti sau echipamente.
5. Riscurile legate de participanti includ, dar nu se limitează la: nerespectarea regulilor sau indicațiilor din Jumping House, acțiuni neplăcute, neașteptate și neglijente ale paricipantilor, comportament necorespunzător, intrarea în zona interzisă, folosirea greșită a echipamentelor;

Jumping House aduce în atenția Participantilor faptul că există mai multe categorii de leziuni care pot apărea pe parcursul desfășurării activităților:
a) Leziunile minore sunt cele mai frecvente și includ, dar nu sunt limitate la: dureri de mușchi, dureri de cap, vânătăi, entorse, fracturi, abraziuni și lacerații, leșin;
b) Leziunile grave sunt mai puțin frecvente care apar ocazional. Acestea includ, dar nu se limitează la: entorse și alte leziuni la gleznă, genunchi, umăr, gât, spate sau alte articulații, oase și/sau ligamente rupte, dinți ciobiți și/sau rupți;
c) Leziuni catastrofale care sunt foarte rare, dar, cu toate acestea, Jumping House consideră că participantii ar trebui să fie conștienți de posibilitatea producerii lor. Aceste leziuni includ dar nu se militează la: atac de cord, avort, dizabilități permanente, leziuni ale coloanei vertebrale, paralizie și chiar moarte.
Jumping House aduce în atenția Participantilor faptul că riscurile și leziunile expuse mai sus pot apărea atât în cadrul participării la activități cât și în zonele de recreere, de instruire, în zona toaletelor/dușurilor/vestiarelor și orice alt spațiu din incinta Jumping House inclusiv scări, cafenea, snack-bar, trotuare și parcări.
În acest sens Participantii declară că:
- Participarea la Jumping House este voluntară și acceptă și își asumă cu bună știință orice risc și/sau leziune care poate rezulta din participarea la activități;
- A fost informat și este conștient de faptul că activitățile sunt serioase și acestea implică riscuri, indiferent de îngrijirile acordate, de asemenea, acesta a fost informat cu privire la condițiile depline de siguranță practicate de Jumping House;
- Acceptă și își asumă natura, anvergura și proporțiile pe care le pot lua riscurile și/sau leziunile inevitabile care se asociază cu participarea la activități, precum și faptul că acestea pot rezulta în vătămări ușoare sau serioase, incluzând decesul.

IV. ÎNGRIJIRI MEDICALE

Participantul își dă acordul ca personalul calificat din cadrul Jumping House să îi administreze primul ajutor de urgență în caz de nevoie.
De asemenea, Participantul își dă acordul cu privire la faptul că Jumping House poate asigura îngrijiri medicale de urgență sau transport către un institut medical dacă se consideră necesar. Participantul își asumă toate costurile pentru îngrijirea și transportul medical de urgență.

V. PĂRINTELE/TUTORELE/CUSTODELE

Părintele/tutorele/custodele participantului minor îi oferă permisiunea acestuia de a participa la toate activitățile din cadrul Jumping House, prin semnarea prezentului Acord. Mai mult decât atât, parintele/tutorele/custodele afirmă că i-a explicat participantului minor întreg cuprinsul Acordului si al Regulamentului Intern de Funcționare, în special riscurile inerente activităților, precum și conduita pe care acesta trebuie să o manifeste pe toată durata participării la activitățile din cadrul Jumping House și afirmă că cel minor a înțeles în totalitate Acordul și conținutul Regulamentului Intern de Funcționare.

VI. CLAUZĂ DE EXONERARE

Prin semnarea prezentului Acord Participant declară că:
- A luat la cunoștință în detaliu Regulamentul intern și înțelege că acesta a fost implementat pentru siguranța tuturor participantilor și că nerespectarea acestuia poate conduce intreruperea imediată a accesului in locatia Jumping House si interdictia de a participa in viitor la activitatile desfasurate de catre Jumping House.
- Renunță în mod irevocabil și deliberat la intentarea de acțiuni sau la drepturi litigioase împotriva Jumping House sau a oricăruia dintre angajații acesteia (inclusiv proprietari, directori, angajați, voluntari, antrenori, agenți, furnizori de echipamente și asigurători) în ceea ce privește vătămările, daunele sau decesul, chiar dacă acestea sunt produse ca rezultat al culpei sau neglijenței ce pot fi imputate Jumping House și/sau angajaților acesteia;
- Renunță în numele moștenitorilor de drept, membrilor familiei și reprezentanților legali la exercitarea oricărei acțiuni care să aibă ca scop compensarea daunelor sau chiar a morții, induse de practicarea activităților.

VII. DISPOZIȚII FINALE

Obligațiile rezultate din prezentul Acord se consideră asumate în totalitate de către Participant iar nerespectarea oricărei prevederi din Acord precum și din Regulamentul Intern de Funcționare constituie caz de culpă exclusiva a Participantului, Jumping House fiind exonerată de orice răspundere.
Participantul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe parcursul desfășurării activităților, Jumping House fiind degrevată integral de orice responsabilitate.
Prezentul Acord operează pe toată durata participării la activitățile din cadrul Jumping House desfășurate ulterior semnării acestuia.”


Subsemnatul
Data completare acord:
Email:
Telefon:

In calitate de părinte/tutore/custode răspund din punct de vedere legal și îmi dau consimțământul în numele minorilor:


© Nistorescu Law Office
Documentul este protejat prin drepturi de autor